Kontaktuppgifter

Bibliotekspersonalens e-postadresser har formen förnamn.efternamn@vaasa.fi

  • Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola, tfn 06-325 3520
  • Kulturchef Sanna Bondas, tfn 040-139 4048, kultur- och samfundsservice
  • Servicechef Marja Mikola, tfn 06-325 3521, regional och intern service
  • Servicechef Anna Pakka, tfn 06-325 3528, närservice

 

Postadress

Vasa stadsbibliotek

PB 235

65101 Vasa