Så här skriver jag ut

Du kan skriva ut dokument med bibliotekets datorer.

Den skrivare som är belägen närmast datorn är förhandsvald. Utskriftsfunktionen finns i webbläsarens meny bakom knappen som består av tre punkter (finns i övre, högra hörnet). Utskriftsfunktionen kan även startas med tangentkombinationen CTRL + P.

I förhandsgranskningsfönstret ser du vilka sidor som kommer att skrivas ut, det totala antalet sidor samt vilken skrivare ditt arbete sänds till (ibland kan PDF-skrivaren vara standard). Det lönar sig att alltid kontrollera i förhandsgranskningen att sidan ser korrekt ut. Utskriften ser alltid ut som det utdrag du ser i förhandsgranskningen.

Obs! Ibland kan Dubbelsidig utskrift vara förhandsvald. Ta bort bocken framför Dubbelsidig om inte vill skriva ut på papprets båda sidor.

De avgifter som debiteras för utskrifterna kan du kontrollera i webbiblioteket på sidan Användningsregler och prislistor.

Anvisningar

Vill du skapa ett nytt dokument? Börja här:

Kom ihåg att lagra filen på USB-minne eller i en molntjänst, om du vill spara den!

Ge oss feedback om datorerna