Sköta ärenden på webben

Webbiblioteket är alltid öppet. I webbiblioteket kan du bl.a. söka information, reservera material, förnya dina lån. Dessutom kan du skicka in ett inköpsförslag, göra en fjärrlånebeställning, boka lokaler elleransöka om bibliotekskort eller rätt att använda de meröppna biblioteken.