Böcker för öronen -ljudbokcirkel

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

27 februari onsdag 2019
22 maj onsdag 2019
2019-02-27 till 2019-05-22.
Plats Huvudbiblioteket

Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa

Bokcirkeln träffas en gång i månaden. Under träffarna lär vi känna varandra och får information om ljud- och talböcker. Vi lyssnar på bokprat och diskuterar olika böcker vi läst. Bokcirkeln är gratis och alla som är intresserade kan delta.