Böcker för öronen -ljudbokcirkel

Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa

Bokcirkeln träffas en gång i månaden. Under träffarna lär vi känna varandra och får information om ljud- och talböcker. Vi lyssnar på bokprat och diskuterar olika böcker vi läst. Bokcirkeln är gratis och alla som är intresserade kan delta.

Kommande händelser

 1. onsdag 2018-02-21

  ons 21 feb
  Plats: Huvudbiblioteket Proosa
  När: 17:00 - 18:00
 2. onsdag 2018-03-21

  ons 21 mar
  Plats: Huvudbiblioteket Proosa
  När: 17:00 - 18:00
 3. onsdag 2018-04-18

  ons 18 apr
  Plats: Huvudbiblioteket Proosa
  När: 17:00 - 18:00
 4. onsdag 2018-05-16

  ons 16 maj
  Plats: Huvudbiblioteket Proosa
  När: 17:00 - 18:00
Visar 4 av 4 händelser.