Böcker för öronen -ljudbokcirkel

Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa

Bokcirkeln träffas en gång i månaden. Under träffarna lär vi känna varandra och får information om ljud- och talböcker. Vi lyssnar på bokprat och diskuterar olika böcker vi läst. Bokcirkeln är gratis och alla som är intresserade kan delta.

Kommande händelser

  1. onsdag 2018-05-16

    ons 16 maj
    Plats: Huvudbiblioteket Proosa
    När: 17:00 - 18:30
Visar 1 av 1 händelser.