Böcker för öronen -ljudbokcirkel ons 22.11 kl. 17

Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa

Plats: Café Proosa Huvudbiblioteket
Målgrupp: Vuxna, Studeranden, Seniorer
Bokcirkeln träffas en gång i månaden. Under träffarna lär vi känna varandra och får information om ljud- och talböcker. Vi lyssnar på bokprat och diskuterar olika böcker vi läst. Bokcirkeln är gratis och alla som är intresserade kan delta.