Ett nytt bibliotek 2030

Arrangemang

Påverka ditt biblioteks framtid!

HURDANT ÄR ditt bibliotek år 2030?
Hur ser det ut?
Vad allt kan det innehålla?
Vilka tjänster hittar du där?
Nu kan du påverka ditt framtida bibliotek!
Öppet publiktillfälle tisdagen den 18.9.2018 klockan 17-20 i Vasa stadsbibliotek, Drama-salen
Kaffe serveras kl. 16.45
VÄLKOMMEN!