Moderator: Ralf Andtbacka, poet och kritiker
Fredrik Hertzberg, litteraturvetare och kritiker
Anna Möller-Sibelius, litteraturvetare och kritiker

Ett samtal om poeterna Gunnar Björling, Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson, från modernism till poetiskt samhällsengagemang.
Ingången genom dörren på Rådhusgatans sida.