Jag och boken: Katarina Leppänen

Arrangemang

Torsdag 15.11 kl. 18.00–19.30 framträder i Dramasalen vasabördiga Katarina Leppänen, som numera är professor vid Göteborgs universitet. Leppänens ämne är Kvinnor i skrift: Aino Kallas, Hella Wuolijokis och Elin Wägners politiska författarskap.