Paneldiskussion: Jag lyssnar, alltså läser jag

Moderator: Solja Krapu-Kallio
Ann-Luise Bertell
Mattias Lundgren, Word Audio Publishing
Henry Neuman, Book Sounds
Ingången genom dörren på Rådhusgatans sida.