* Petter Lindberg haastattelee | intervjuar
Susanna Alakoski & Mats Söderlund
Paula Nivukoski
Heidi Hakala
Tomi Kontio
Sara Ehnholm Hielm
Saara Turunen
Peter Sandström
Antti Tuomainen
Draama-sali, pääkirjasto | Dramasalen, huvudbiblioteket

* Petter Lindberg on syntynyt 1967 ja asuu Helsingissä. Hän työskentelee kulttuurijournalistina YLE:llä ja toimii juontajana Boktid TV-ohjelmassa | Petter Lindberg är född 1967 och bor i Helsingfors. Han jobbar som kulturjournalist på Rundradion och är programvärd för TV-programmet Boktid.