Färding-lava (Café Proosa)

Minun ääneni | Min röst

Tilaisuuden avaus / Tillfällets inledning: Göran Ekström
Solja Krapu-Kallio
Mats Söderlund
Tomi Kontio
Susinukke Kosola
 
ingången genom dörren på Rådhusgatans sida.