Råd om pekplattor

Arrangemang

Under hösten ordnas i huvudbiblioteket handledning i hur man använder pekplattor under flera tillfällen. Du får hjälp bl.a. med hur du skall ta i bruk Ipad eller andra surfplattor samt smarttelefoner. Vi går igenom användning av olika appar, hur man laddar ner och läser e-böcker och talböcker samt  hur man använder sig av digitala tjänster.

Du kan ta med din egen surfplatta eller använda bibliotekets.

Till handledningen används könummer. Välkommen!