Råd om pekplattor och digitala tjänster

Personlig handledning antingen på egen pekplatta eller på bibliotekets platta.

Plats: Flera platser
Kostnad: 0 €
Målgrupp: Vuxna

Hjälp med iPad, andra pekplattor och smarttelefoner, olika appar, e-böcker, talböcker och digitala tjänster. Handledning med könummer.

Målgrupp:

Taggar: