Utrikesministeriet presenterar sin verksamhet

Arrangemang

Som en del av sitt 100-årsjubileum presenterar utrikesministeriet sin verksamhet på orter runt om i Finland.

Utrikesministeriet ordnar ett publikt evenemang i Vasa den 23 april kl. 16.30. De teman som behandlas är Nordiskt samarbete, Finlands utvecklingssamarbete, ekonomiska yttre förbindelser och utrikesministeriets medborgartjänster. Som evenemangets experter fungerar ambassadör Petri Salo, enhetschefen för Enheten för konsulära ärenden, ambassadråd Juha Savolainen, ambassadråd Katja Luopajärvi samt ansvariga tjänstemannen Leila Riitaoja.

Kaffeservering. Evenemanget är finskspråkigt. Välkommen!

Den svenska utställningen hittar du här http://um.fi/doc/UM100sv/.