Varför ska vi läsa böcker i framtiden

Arrangemang

Paneldiskussion

med:

Johan Unenge

Janina Orlov

Kaj Korkea-aho