Michèl Ruths: Spillvirke

Utställning

Datum

01 juni fredag
29 juni fredag
2018-06-01 till 2018-06-29.
Plats Konstgalleri Tema Huvudbiblioteket

"Utställningen är framställd av objekt som hittas i modern natur runt städer, skogar och stränder, ofta material som betraktas som bråte, byggnadsmaterial eller spillvirke. Konceptet utgår från en förundran över hur objekt och materia framträder i olika rum och miljöer genom färg, form och textur, samt hur de ändrar funktion, värde och estetik genom användning och erosion.

Jag försöker se i vilken utsträckning objekt kan användas, som tidigare var avsedda att användas inom andra områden med specifika funktioner innan de blev omoderna och slängdes. 

Arbetet beskriver också en metod jag jobbat efter när jag sökt potential i material som kan användas praktiskt med konstnärlig intention från samtiden"

Michèl Ruths