Utställningen Guds Namn

Utställning

Datum

02 maj onsdag
26 maj lördag
2018-05-02 till 2018-05-26.
Plats Gallerian och vitrinerna (1 vån.) Huvudbiblioteket

Guds namn har länge varit en del av det finländska kulturarvet. Utställningen berättar om bakgrunden till Guds namn, Jehova eller Jahwe, och visar en mängd olika ställen där Guds namn förekommer i Finland.

Utställningen innehåller biblar från 1600-talet och framåt, samt bibelrelaterade faktaböcker och encyklopedier. Biblar som används av olika religionssamfund finns på t.ex. finska, svenska, hebreiska, estniska, engelska och spanska. Utställningen innehåller även bilder av Guds namn i kyrkor och på kyrkliga textilier. Namnet finns också på pengar som använts i Finland, både på latin och på hebreiska.

Namnet har använts en hel del i skönlitteraturen. Utställningen innehåller exempel från böcker av Eino Leino, Ilmari Kianto, Aleksis Kivi och Hella Wuolijoki. Guds namn förekommer också i både inhemska och utländska filmer, på Helsingfors universitets stämpel och i en produktion av Walt Disney.

Finlands nationalmuseum har hjälpt till att framställa det informativa utställningsmaterialet.