Gamla Vasa sjukhus patientbibliotek

Biblioteksfunktionär André Storfors
andre.storfors@vaasa.fi
tfn 06-325 3543

Kontakta Gamla Vasa sjukhus patientbibliotek

Adress: Rullstensvägen 1 65380 Vasa
Telefon: 029 524 3104

Presentation

Gamla Vasa sjukhus bibliotek betjänar sjukhusets patienter och personal. Materialet i biblioteket kan också reserveras till andra bibliotek.

Vasa stadsbibliotek har också ett anstaltsbibliotek vid Vasa stadssjukhus samt Boken kommer service åt privatpersoner  och vårdinrättningar. Biblioteket levererar också bokdepositioner till Vasa fängelse.