Bokbussen Rölli

tfn 040 740 3030, 06-325 3530
kirjasto.kirjastoautot@vaasa.fi 

Obs!

Om ett verk enligt webbiblioteket är tillgängligt i bokbussen, lönar det sig att kontrollera per telefon om verket är med i bokbussen eller i dess magasin, då man inte kan se detta i webbiblioteket.

Avvikande öppettider

Bokbussens tidtabell:

Vi förbehåller oss rätten till ändringar, orsakade av reparationer av bokbussen, sjukdomsfall eller väderlek. Vi meddelar om hastigt påkomna förändringar på bibliotekets webbsida.

Föreslå ny hållplats för bokbussen

Ett bra ställe för en hållplats vore...

Kontakta Bokbussen

Presentation

Det ryms ungefär 3500-4000 band (böcker, tidskrifter, skivor, filmer) med i bussen, alltså endast en del av bokbussens samling. Bokbussen har med sig främst nyare material, resten av samlingen finns i bokbussens magasin i huvudbiblioteket.

Bokbussen kör till skolorna och daghemmen på förmiddagar, till stadsdelarna på vardagseftermiddagar och kvällar samt lördagar.

Förmiddagsturer körs ej under skolornas lov. På sommaren ingen trafik på lördagar.

Bokbussverksamheten inleddes i Vasa 1967. I början hade man 19 hållplatser. Idag stannar bokbussen Rölli vid över 90 hållplatser.

Vasa har haft sammanlagt fem bokbussar:

  1. Ford Boxer, tillverkare Haldin, Vasa, i bruk 1967-1984
  2. Sisu, i bruk 1974-1992
  3. Walter, Moni-Sisu, i bruk 1984-1998
  4. Mathilda, Volvo, i bruk 1992-2008
  5. Rölli, Volvo, i bruk 2008 –

Walter och Mathilda har fått sina namn efter tidigare biblioteksdirektörer. (Mathilda Nordström 1901-35, Walter Mellberg 1935-1962.)

För bokbussen Röllis unga kunder finns en illustrerad handledning för hur man besöker bokbussen:

Bokbussen Röllis tidtabell 1.1. - 31.5.2019

MÅNDAG

14.00 – 14.20 Fjärilsvägen 23                           

14.25 – 14.45 Myggvägen 10                           

14.55 – 15.15 Höängsvägen 16                        

15.45 – 16.05 Västerviksvägen 413                  

16.10 – 16.25 Västerviksvägen 320                  

16.30 – 16.50 Västerviksv. / Tegelmovägen      

17.00 – 17.20 Bonäsvägen 2                            

17.25 – 17.45 Gustavsrovägen 62                    

 17.55 – 18.15 Nya Bölevägen / Ukkogatan       

18.30 – 18.50 Timmermansgatan 15                 

18.55 – 19.15 Skånegatan 14                           

TISDAG

udda veckor 

8.50 – 9.05 Kolibridalen                               

9.10 – 9.30 Isolahden päiväkoti                                   

 9.40 – 10.00 Päiväkoti Paakari                        

10.05 – 10.30 Björkdungens daghem               

jämna veckor

8.50 – 9.10 Folkhälsans daghem                      

9.25 – 9.45 Glimmergrändens daghem           

10.00 – 10.30 Skogsbergets daghem                

10.40 – 11.20 Länsimetsän koulu                      

11.35 – 12.00 Steiner-skola                               

varje vecka

14.25  -  14.45 Barnholken, var tredje vecka

15.00 -  15.20 Kråknäsvägen 5                             

15.40 - 16.00 Tegelbruksgatan 3                      

16.40 – 17.05 Stationsgatan 45 - 47                 

17.15 – 17.35 Viertolavägen 18                        

17.45 – 18.05 Aleksis Kivivägen 75                   

18.10 - 18.30 Simeonsvägen 10

18.35 - 18.55 Nöjesvägen 40

19.05 – 19.25 Aaltoparken                                  

ONSDAG

udda veckor

8.45 -   9.05  Manna daghem                          

9.15 -   9.30 Klemetsö daghem                       

9.40 - 10.05 Purolan päiväkoti                        

10.15 - 10.35  Villekulla daghem                     

11.05 - 11.45 Merikart skola                          

jämna veckor

8.45 - 9.05 Lill Kasern                              

9.10 - 9.35  Inkeriparkens daghem                                 

9.45 -10.10 Hietalahden koulu                          

10.20 -10.35 Taikametsä                                  

11.15 - 12.00 Tervajoen koulu                           

varje vecka

14.30 – 14.50 Gustavsrovägen 31                     

15.00 – 15.20 Amerikagatan 26                        

15.30 – 15.50 Myrvägen 2                                

16.25 – 16.50 Granviksvägen 3                        

16.55 – 17.15 Strandviksvägen 3                      

17.25 – 17.45 Hästhagavägen 12                     

17.55 – 18.15 Talkovägen                                

18.20 – 18.40 Skärmstigen 7                           

18.45 – 19.10 Gerbybergsvägen / Leenisstigen 

TORSDAG

udda veckor

8.45 - 9.05 Punahilkka                                    

9.20 - 9.40 Kalliokadun päiväkoti                                     

9.50 - 10.20 Kristillinen koulu och päiväkoti Lyhty         

jämna veckor

8.45 – 9.05 Vara-Waltteri                               

9.10 – 9.25 Bockskahörnets daghem             

9.35 – 9.55 Granvikens daghem / Kottebo       

10.00 – 10.15 Nallebo                                         

10.20 –10.35 Mollamaija                                    

varje vecka

10.40 - 11.15 Gerby skola                                  

11.25 – 11.50 Isolahden koulu                            

14.15 – 14.45 VCS, psyk. enh., hus B               

14.55 – 15.15 Ansasgatan 5                             

15.50 – 16.10 Västra Långgatan 2                    

16.20 – 16.40 Kretsgatan 21                            

16.50 – 17.10 Gulsparvsgatan                          

17.15 – 17.35 Vävarvägen 20                                   

18.05 – 18.25 Tervajoki skola                             

18.40 – 19.00 Merikartvägen 884                          

FREDAG

udda veckor

8.45 -  9.05 Malmögårdens dh, Träskg.     

9.15 -  9.40 Vikinga skola                           

9.55 -10.20 Keskuskoulu, varje vecka

10.30 -10.50 Strandsvalan                         

jämna veckor

8.45 - 9.00 Trollberget                              

9.10 - 9.40 Teeriniemen päiväkoti             

10.30 - 10.50 Hamnparkens daghem        

11.00 - 11.25 Onkilahden koulu, varje vecka

varje vecka                                                

13.30 – 13.50 Backbrunnsv. 5                           

14.00 – 14.25 Skolhusgatan 34                        

14.40 – 15.00 Eisnäsgatan 32                          

15.10 – 15.30 Grimmvägen / Rondellvägen                              

16.00 – 16.20 Lillbyvägen 2                              

16.30 – 16.50 Västerskogsvägen / Getporsv.    

LÖRDAG

10.00 – 10.20 Singsbyvägen 31     

10.30 – 10.50 Gerby hälsostation                        

11.00 – 11.20 Råbrinken / Gerby strandvägen                  

11.25 – 11.40 Råskogsvägen / Ränselstigen   

12.15 – 12.30 Rusnargatan 14     

12.35 – 12.50 Skiffergatan 1                        

12.55 – 13.10 Stenbjörnsgatan 28                              

13.20 – 13.40 Lägereldsringen                    

13.45 – 14.00 Nya Bölevägen / Ormgatan 

14.20 - 14.40 Industrigatan