Bokbussen Rölli

Föreslå ny hållplats för bokbussen

Avvikande öppettider

På gång i bokbussen Rölli

Eftersom bokbussen är ett litet utrymme önskar vi att kunderna tar hänsyn till sin egen och personalens säkerhet genom att ta följande saker i beaktande:

  • Kom inte till bokbussen om du är sjuk.
  • Se till att du har god handhygien. Handdesinfektionsmedel finns i bokbussen.
  • Kom ihåg säkerhetsavståndet – vänta utanför (vid behov), om det är fullt i bokbussen. Tillsvidare kan endast två personer åt gången besöka bokbussen.
  • Uträtta dina ärenden snabbt, speciellt om det är många andra kunder vid hållplatsen.
  • Du kan också returnera dina lån i returneringslådan, utan att stå i kö till disken.
  • Du kan låna och returnera vid båda diskarna. Reserverat material finns numera bak i bussen.
  • Reservera gärna materialet i förväg. 
  • ​Vi rengör ytorna regelbundet.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar, orsakade av reparationer av bokbussen, sjukdomsfall eller väderlek. Vi meddelar om hastigt påkomna förändringar på bibliotekets webbsida.

Obs!

Om ett verk enligt webbiblioteket är tillgängligt i bokbussen, lönar det sig att kontrollera per telefon om verket är med i bokbussen eller i dess magasin, då man inte kan se detta i webbiblioteket.

Kontakta Bokbussen

tfn 040 740 3030, 06-325 3530
kirjasto.kirjastoautot@vaasa.fi 

Presentation

Det ryms ungefär 3500-4000 band (böcker, tidskrifter, skivor, filmer) med i bussen, alltså endast en del av bokbussens samling. Bokbussen har med sig främst nyare material, resten av samlingen finns i bokbussens magasin i huvudbiblioteket.

Bokbussen kör till skolorna och daghemmen på förmiddagar, till stadsdelarna på vardagseftermiddagar och kvällar samt lördagar.

Förmiddagsturer körs ej under skolornas lov. På sommaren ingen trafik på lördagar.

För bokbussen Röllis unga kunder finns en illustrerad handledning för hur man besöker bokbussen:


Bokbussen Röllis tidtabell och ruttkarta på nätet


Bokbussen Röllis tidtabell 11.1 - 30.5.2021

MÅNDAG

14.25 – 14.45 Myggvägen 10                           

14.55 – 15.15 Höängsvägen 16                        

15.45 – 16.05 Västerviksvägen 413                  

16.10 – 16.25 Västerviksvägen 320                  

16.30 – 16.50 Västerviksv. / Tegelmovägen      

17.00 – 17.20 Bonäsvägen 2                            

17.25 – 17.45 Gustavsrovägen 62                    

 17.55 – 18.15 Nya Bölevägen / Ukkogatan       

18.30 – 18.50 Timmermansgatan 15                 

18.55 – 19.15 Skånegatan 14                           

TISDAG

udda veckor 

8.45 – 9.05 Kolibridalen                               

9.10 – 9.30 Isolahden päiväkoti                                   

9.40 – 10.00 Päiväkoti Paakari                        

10.05 – 10.30 Omenalehdon päiväkoti          

jämna veckor

8.50 – 9.10 Folkhälsans daghem                      

9.25 – 9.45 Kiillekujan päiväkoti      

10.00 – 10.30 Skogsbergets daghem

var tredje vecka

14.25 – 14.45 Barnholken

varje vecka                

10.40 – 11.20 Länsimetsän koulu                      

11.30 – 12.00 Steiner-skola                               

15.00 – 15.20 Kråknäsvägen 5                             

15.40 – 16.00 Tegelbruksgatan 3                      

16.40 – 17.05 Stationsgatan 45 - 47                 

17.15 – 17.35 Viertolavägen 18                        

17.45 – 18.05 Aleksis Kivivägen 75                   

18.10 – 18.30 Simeonsvägen 10

18.35 – 18.55 Nöjesvägen 40

19.05 – 19.25 Aaltoparken                                  

ONSDAG

udda veckor

8.45 – 9.05  Manna daghem                          

9.15 – 9.30 Klemetsö daghem                       

9.40 – 10.05 Purolan päiväkoti                        

10.15 – 10.35  Villekulla daghem                     

11.05 – 11.45 Merikart skola                          

jämna veckor

8.45 – 9.00 Lill Kasern                              

9.05 – 9.30  Inkeriparkens daghem                                 

9.35 – 9.50 Hietalahden koulu                          

10.00 – 10.15 Taikametsä                                  

10.50 – 11.10 Koivusilta

11.15 – 12.00 Tervajoen koulu                           

varje vecka

14.30 – 14.50 Gustavsrovägen 31                     

15.00 – 15.20 Amerikagatan 26                        

15.30 – 15.50 Myrvägen 2                                

16.25 – 16.45 Granviksvägen 3                        

16.50 – 17.10 Strandviksvägen 3                      

17.20 – 17.40 Hästhagavägen 12                     

17.50 – 18.10 Talkovägen                                

18.15 – 18.35 Skärmstigen 7                           

18.40 – 19.10 Gerbybergsvägen / Leenisstigen 

TORSDAG

udda veckor

8.45 – 9.05 Punahilkka                                    

9.20 – 9.40 Kalliokadun päiväkoti                                     

9.50 – 10.20 Kristillinen koulu och päiväkoti Lyhty         

jämna veckor

8.45 – 9.00 Bockskahörnets daghem   

9.10 – 9.30 Länsimetsän päiväkoti        

9.35 – 10.20 Gerby daghem       

10.20 – 10.40 Frängsdalsvägen 12                                    

varje vecka

10.40 – 11.15 Gerby skola                                  

11.25 – 11.50 Isolahden koulu                            

14.15 – 14.45 VCS, psyk. enh., hus B               

14.55 – 15.15 Ansasgatan 5                             

15.50 – 16.10 Västra Långgatan 2                    

16.20 – 16.40 Kretsgatan 21                            

16.50 – 17.10 Gulsparvsgatan                          

17.15 – 17.35 Vävarvägen 20                                   

17.50 – 18.10 Runsorvägen/Bockholmvägen                   

18.30 – 18.50 Merikartvägen 884                          

FREDAG

udda veckor

8.45 – 9.05 Malmögårdens dh, Träskgatan     

9.15 – 9.40 Vikinga skola                           

10.30 – 10.50 Strandsvalan 

11.05 – 11.25 Haga skola                       

jämna veckor

8.45 – 9.00 Trollberget                              

9.10 – 9.40 Teeriniemen päiväkoti             

10.30 – 10.50 Hamnparkens daghem        

11.00 – 11.25 Onkilahden koulu 

varje vecka 

9.55 – 10.20 Keskuskoulu                                         

13.30 – 13.50 Backbrunnsv. 5                           

14.00 – 14.25 Skolhusgatan 34                        

14.40 – 15.00 Eisnäsgatan 32                          

15.10 – 15.30 Infjärdens daghem

16.00 – 16.20 Lillbyvägen 2                              

16.30 – 16.50 Västerskogsvägen / Getporsv.    

LÖRDAG

10.00 – 10.20 Singsbyvägen 31     

10.30 – 10.50 Gerby hälsostation                        

11.00 – 11.20 Råbrinken / Gerby strandvägen                  

11.55 – 12.15 Rusnargatan 14     

12.20 – 12.40 Skiffergatan 1                        

12.45 – 13.05 Stenbjörnsgatan 28                              

13.15 – 13.35 Lägereldsringen                    

13.40 – 14.00 Nya Bölevägen / Ormgatan 

14.20 - 14.40 Industrigatan