Bokbussen Rölli

Bokbussen Rölli kör ej under tiden 16.3-30.8

Vi förbehåller oss rätten till ändringar, orsakade av reparationer av bokbussen, sjukdomsfall eller väderlek. Vi meddelar om hastigt påkomna förändringar på bibliotekets webbsida.

Obs!

Om ett verk enligt webbiblioteket är tillgängligt i bokbussen, lönar det sig att kontrollera per telefon om verket är med i bokbussen eller i dess magasin, då man inte kan se detta i webbiblioteket.

 

På gång i bokbussen Rölli

Föreslå ny hållplats för bokbussen

Kontakta Bokbussen

tfn 040 740 3030, 06-325 3530
kirjasto.kirjastoautot@vaasa.fi 

Presentation

Det ryms ungefär 3500-4000 band (böcker, tidskrifter, skivor, filmer) med i bussen, alltså endast en del av bokbussens samling. Bokbussen har med sig främst nyare material, resten av samlingen finns i bokbussens magasin i huvudbiblioteket.

Bokbussen kör till skolorna och daghemmen på förmiddagar, till stadsdelarna på vardagseftermiddagar och kvällar samt lördagar.

Förmiddagsturer körs ej under skolornas lov. På sommaren ingen trafik på lördagar.

För bokbussen Röllis unga kunder finns en illustrerad handledning för hur man besöker bokbussen: