Bokbussen Rölli

tfn 040 740 3030, 06-325 3530
kirjasto.kirjastoautot@vaasa.fi 

Obs!

Om ett verk enligt webbiblioteket är tillgängligt i bokbussen, lönar det sig att kontrollera per telefon om verket är med i bokbussen eller i dess magasin, då man inte kan se detta i webbiblioteket.

Bokbussens tidtabell:

Vi förbehåller oss rätten till ändringar, orsakade av reparationer av bokbussen, sjukdomsfall eller väderlek. Vi meddelar om hastigt påkomna förändringar på bibliotekets webbsida.

Föreslå ny hållplats för bokbussen

Ett bra ställe för en hållplats vore...

Presentation

Det ryms ungefär 3500-4000 band (böcker, tidskrifter, skivor, filmer) med i bussen, alltså endast en del av bokbussens samling. Bokbussen har med sig främst nyare material, resten av samlingen finns i bokbussens magasin i huvudbiblioteket.

Bokbussen kör till skolorna och daghemmen på förmiddagar, till stadsdelarna på vardagseftermiddagar och kvällar samt lördagar.

Förmiddagsturer körs ej under skolornas lov. På sommaren ingen trafik på lördagar.

Bokbussverksamheten inleddes i Vasa 1967. I början hade man 19 hållplatser. Idag stannar bokbussen Rölli vid över 90 hållplatser.

Vasa har haft sammanlagt fem bokbussar:

  1. Ford Boxer, tillverkare Haldin, Vasa, i bruk 1967-1984
  2. Sisu, i bruk 1974-1992
  3. Walter, Moni-Sisu, i bruk 1984-1998
  4. Mathilda, Volvo, i bruk 1992-2008
  5. Rölli, Volvo, i bruk 2008 –

Walter och Mathilda har fått sina namn efter tidigare biblioteksdirektörer. (Mathilda Nordström 1901-35, Walter Mellberg 1935-1962.)

För bokbussen Röllis unga kunder finns en illustrerad handledning för hur man besöker bokbussen:

Bokbussen Röllis tidtabell 1.6.-2.9.2018

MÅNDAG

13.30 - 13.45 Fjärilsvägen 23

13.50 - 14.10 Myggvägen 10

14.20 - 14.35 Höängsvägen 16

14.45 - 15.00 Ränselstigen

15.30 - 15.45 Västerviksvägen 413

15.50 - 16.05 Västerviksvägen 320

16.10 - 16.25 Västerviksvägen / Tegelmov.

16.35 - 16.55 Bonäsvägen 2

17.05 - 17.25 Gustavsrovägen 62

17.35 - 17.55 Nya Bölevägen / Ukkogatan

18.05 - 18.25 Timmermansgatan 15

18.30 - 18.50 Skånegatan 14 

TISDAG

14.05 - 14.20 Kråknäsvägen 5

14.35 - 14.50 Industrigatan 8

15.20 - 15.40 Tegelbruksgatan 3

15.45 - 16.05 Stationsgatan 45-47

16.20 - 16.35 Viertolavägen 18

16.45 - 17.00 Aleksis Kivivägen 75

17.05 - 17.20 Simonsvägen 10

17.25 - 17.45 Nöjesvägen 40

17.55 - 18.15 Aaltoparken

18.20 - 18.50 Båskvägen 20

ONSDAG

13.30 - 13.50 Gustavsrovägen 31

14.00 - 14.20 Amerikagatan 26

14.30 - 14.50 Myrvägen 2

15.00 - 15.20 Granviksvägen 3

16.00 - 16.20 Strandviksvägen 3

16.30 - 16.50 Hästhagavägen 12

17.00 - 17.20 Singsbyvägen 31

17.30 - 17.50 Talkovägen

17.55 - 18.15 Skärmstigen 7

kl  18.20 - 18.40  Gerbybergsvägen/Leenisstigen

TORSDAG

13.10 - 13.40 VCS psyk. enhet

13.50 - 14.10 Ansasgatan 5

14.15 - 14.35 Backbrunnsvägen 5

14.45 - 15.05 Västra Långgatan 2

15.45 - 16.05 Kretsgatan 21

16.15 - 16.35 Gulsparvsgatan

16.40 - 16.55 Hökgatan

17.00 –17.20 Vävarvägen 20

17.55 - 17.25 Tervajoki Köping torg

 FREDAG

13.15 - 13.35 Skolhusgatan 34

13.50 - 14.10 Stenbjörnsgatan 28

14.20 - 14.40 Eisnäsgatan 32

14.45 - 15.05 Rusnargatan 14

15.15 - 15.35 Grimmvägen / Rondellvägen

16.00 - 16.20 Lillbyvägen 2

16.30 - 16.50 Västerskogsv. 32 / Getporsvägen