Huvudbiblioteket

Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

 • Huvudbibliotekets lånetjänster, tfn. 06-325 3533
 • Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning, tfn. 06-325 3545
 • Huvudbibliotekets musik- och konstavdelning, tfn. 06-325 3565
 • Huvudbibliotekets informationstjänst, tfn. 06-325 3540
 • Nyhetsområdet och tidskrifter, tfn 06-325 3558
 • Förnyande av lån, tfn. 06-325 3533

Huvudbibliotekets återlämningslucka finns vid gaveln mot Järnvägsgatan. Luckan är öppen då biblioteket är stängt.

Café Proosa

 • må-to 10-17
 • fr 10-16
 • lö-sö stängt

I huvudbiblioteket finns dessutom:

Bibliotekets tjänster

Mera om utrustning och lokaler här.

På gång i huvudbiblioteket

Evenemang i huvudbiblioteket

 1. Sagostunder i biblioteken

  När: Onsdag 24 januari 10:15 - 10:45
  Plats: Flera platser

  Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter.

Utställningar i huvudbiblioteket

Boka lokaler

I huvudbiblioteket finns lokaler för studier och möten samt utrymmen för utställningar och evenemang. Alla dessa kan reserveras.

Bekanta dig med lokalerna och boka

Anslagstavla

Vid huvudbibliotekets utgång finns en anslagstavla för kundernas affischer och meddelanden. Vi tar emot affischer om kulturevenemang, utbildningstillfällen och församlingarnas evenemang. Evenemangets tidpunkt ska tydligt framgå på affischen.

Öka din synlighet och affischera på biblioteket! Lämna dina affischer i Infon (1:a våning), vi sätter upp och tar ner affischerna.

Presentation

Huvudbiblioteket är uppdelat i sex olika ämnesområden:

 • Litteratur och språk
 • Barn och ungdom
 • Naturvetenskap och teknik
 • Länder och kulturer
 • Musik och konst
 • Samhälle och ekonomi

Allt material (böcker, tidningar och DVD-skivor) som anknyter till ett visst ämne finns inom samma ämnesområde. Dagstidningar och allmänna tidskrifter kan du läsa på avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter.

I Infodisken i huvudbiblioteket får du bibliotekskort och PIN-kod och där hämtar du också material som du har reserverat. Här betalar du också förseningsavgifter, utskrifter samt material från avskrivningsförsäljningen.

Kundbetjäningsdiskarna för vuxna samt musik- och konstavdelningen finns i andra våningen, där får du hjälp med informationssökning.

Tillgänglighet

Handikapparkering

Framför huvudbiblioteket, på parkeringsområdet intill skyddsvägen finns en p-plats för handikapparkering. 

Obehindrat tillträde

Till höger om huvudbibliotekets huvudentré finns en ramp som lämpar sig för rullstolar. På vänster sida om dörren finns en öppningsknapp. Dörren inne i vindfånget öppnas automatiskt. Mellan ingången och Infodisken finns nivåskillnader. För att göra det lättare att röra sig i biblioteket finns en ramp till vänster vid ingången, via Nyhetsområdet till caféet och vidare till första våningen i biblioteket. 

Båda dörrarna vid utgången öppnas automatiskt. 

Dörren till Dramasalens vindfång öppnas automatiskt då man rör vid den. 

Handikapptoalett

I huvudbiblioteket finns tre handikapptoaletter. I entréaulan, Dramasalens vestibul samt i evenemangsutrymmet Venny i andra våningen. 

Hiss

I huvudbiblioteket finns två hissar. Med hissen som är belägen mitt emot Infodisken i första våningen kommer du till avdelningarna på andra våningen och till Datero på tredje våningen. Till Infodisken kommer du från ingången via Nyhetsområdet och caféet till bibliotekets första våning. 

På samma plan som huvudingången, intill Nyhetsområdet finns en hiss som tar dig till Konstgallerian Tema och avdelningarna i andra våningen. Med denna kommer du också till Finlands biblioteksmuseum i tredje våningen under dess öppettider. Till höger från huvudingången, före trapporna till Medborgarinfo, finns en personlyft.