Över 80 finländska vetenskapstidskrifter öppna på Journal.fi

Den gemensamma webbtjänsten för vetenskapstidskrifter Journal.fi är nu fritt tillgänglig för alla. I tjänsten finns över 80 finländska vetenskapstidskrifter. Innehållet i de flesta tidskrifterna grundar sig på kollegialt granskade forskningsartiklar.

De vetenskapliga artiklarna behandlar bl.a. undervisning, historia, medicin, sociologi, kulturforskning, teologi, musikforskning och juridik. Innehållet är till största delen på finska.

Finlands svenska biblioteksförening och Suomen kirjastoseura förmedlar information om tidskrifterna till biblioteken genom kampanjen Vetandet leder. Med hjälp av Vetandet leder vill man lyfta fram de kvalitativa finländska vetenskapstidskrifterna, då allt flera publikationer idag publiceras på nätet.

Kampanjen Vetandet leder – Tiedon tähden finansieras av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med Kopiosto ersättningar.

Taggar:

den 4 maj 2020