Alla bibliotek är stängda och bokbussen kör inte 18.3-13.5 (uppdaterat 2.4)

Denna nyhet uppdateras kontinuerligt vartefter det kommer ny information och förändringar i tjänsterna.

Biblioteken är stängda till den 13.5 enligt regeringens beslut.

UTLÅNING

Vi har fått många frågor om hur man kunde låna böcker. Enligt Regionförvaltningsverket erbjuder biblioteken endast e-tjänster för tillfället. Vi följer hela tiden med branschnyheterna och informerar om det blir förändringar i riktlinjerna.

FÖRFALLODAG

För material som lånas om 31.3 och framåt blir förfallodagen 18.5. Den förlängda lånetiden gäller allt material: böcker, filmer, snabblån, musik och idrottsredskap.

Under tiden biblioteket är stängt kan du nu undantagsvis låna om även de verk som är reserverade av någon annan. Detta kan du inte göra själv i webbiblioteket utan du skall ta kontakt med biblioteket, som lånar de reserverade verken.

Lånen kan förnyas flera än 5 gånger under tiden biblioteket är stängt. Även snabblån kan förnyas två gånger.

On du inte har hunnit hämta ditt reserverade material före biblioteket stänger, kan du hämta det då biblioteket öppnar igen, dock senast den 25.5.

Inga ankomstmeddelanden skickas ut så länge biblioteket är stängt. Ankomstmeddelandena skickas ut först då biblioteket öppnar igen, den 14.5.

Ingen förseningsavgift uppbärs för material som förfaller eller förnyas under tiden biblioteket är stängt.

Fjärrlån och regionlån kan beställas på nätet via blanketten även så länge biblioteket är stängt, men beställningarna behandlas först då biblioteket är öppet igen. Fjärrlånen förnyas automatiskt och förfallodagen blir efter att biblioteket öppnat igen. Du kan kolla förfallodagen för dina lån genom att logga in på dina egna sidor i webbiblioteket. Du kan också ringa till biblioteket på telefonnummer 06 325 3540 måndag-fredag kl. 10-15. 

RETURNERING AV LÅN

Återlämningsluckorna stängs tills vidare fr.o.m. den 1.4. i enlighet med Regionförvaltningsstyrelsens direktiv.

Eftersom återlämningsluckorna är stängda, så går det inte att returnera böcker. Lämna alltså inte returböcker tex. på bibliotekets gård för du är ersättningsskyldig om materialet blir förstört eller försvinner. Alla lån kan förnyas och ny förfallodag blir den 18.5 även om materialet är reserverat.

FRÅGOR

Man kan ringa oss alla vardagar kl. 10-15 och fråga om lån, återlämning, reservationer, e-material samt annat som berör bibliotekstjänsterna. I huvudbiblioteket betjänar vi på följande nummer: 06-325 3533 (Info) och 06-325 3540 (kundbetjäningsdisken). Man kan också ringa till följande närbibliotek: Brändö bibliotek 06-325 3571, Variska bibliotek 06-325 3575 och Lillkyro meröppna bibliotek 040 638 6592.

Om du behöver hjälp med din utrustning, kan du ta kontakt med vår Digitalkkari per telefon 040 529 1325 eller e-post jari.luopakka@vaasa.fi Digistödet hjälper på finska samt på engelska. 

6.-9.4 dejourerar Jasu Heikka och han nås via telefon eller e-post jasu.heikka@vaasa.fi

E-RESURSER

Biblioteket erbjuder en omfattande samling e-böcker och filmtjänsten Viddla. I webbiblioteket kan du låna e-böcker att läsa och lyssna till samt filmer att se på så länge biblioteket är stängt. På hemsidan finns också en lista på det material som är fritt tillgängligt på nätet.

Vill du få tillgång till bibliotekets mångsidiga e-tjäster även om du inte har ett bibliotekskort? Vi kan skapa ett tillfälligt kundkonto för dig. Ditt tillfälliga konto är i kraft tills biblioteket åter är öppet.  Ansökan om tillgång till bibliotekets e-tjänster.

I webbiblioteket kan du också beställa en ny PIN-kod om du redan har ett kort men har glömt din kod.  

ÖVRIGT

Alla evenemang är inställda fram till den 31.5.

Bibliotekskaféet Prosa är stängt 18.3-13.5

Regionförvaltningsverket: Biblioteken och Corona

 

Taggar:

den 17 mars 2020