Avvikande öppettider för Träffpunkt Huudi

Notera följande förändringar i Träffpunkt Huudis öppettider. De inverkar på bruket av bibliotekets självbetjäning.

Fredag 29.3 stänger kl. 16

Torsdag 4.4 öppet kl. 14-20

Onsdag 24.4 öppnar kl. 17

Torsdag 25.4 öppet kl. 17-20

Onsdag 29.5 stängt

Taggar:

den 1 februari 2019