Bekanta dig med guiden Hemmaläsningens möjligheter

Hangö bibliotek har publicerat guiden Hemmaläsningens möjligheter. Med hjälp av guiden kan man aktivera barn och ungas föräldrar att läsa för sina barn och att diskutera om böcker med dem. Publikationen ger konkreta tips om hur man kan uppmuntra till läsning.

Forskning visar att läsning i familjen och hemma påverkar mycket barnens läsutveckling. Publikationen Hemmaläsningens möjligheter går framåt åldersmässigt och passar att användas av alla. Det är fritt fram att dela publikationen via webben eller som utskriven version.

Läs mera om Läsrörelsen. 

Taggar:

den 30 november 2020