Bibliotekets användningsregler ändras 1.1.2018

Förändringarna gäller bibliotekskort.

Från början av 2018 kan personer, som befinner sig i landet men inte ännu har fått ett officiellt identitetsbevis, få ett ettårigt temporärt bibliotekskort mot uppvisande av t.ex. det identitetskort som mottagningscentralen utfärdat. Den som ansöker om ett bibliotekskort bör dock ha en adress i Finland.

Taggar:

den 1 januari 2018