Bokbussen och snöläget

På grund av det varierande snöläget, kan bokbussen inte alltid stanna på hållplatsen. Om det är för mycket snö vid hållplatsen måste bokbussen stanna en bit från den egentliga hållplatsen eller helt låta bli att stanna.

Våren närmar sig och då snömassorna minskar kan Rölli besöka alla hållplatserna igen.

Taggar:

den 13 februari 2019