Brändö biblioteks öppettider ändras i början av året

Rölli får nya hållplatser

Brändö bibliotek är från och med 1.1.2019 stängt på lördagar. I övrigt är bibliotekets öppettider som förut. 

Servicechef Anna Pakka berättar att det beror på färre anställda på grund av pensioneringar att man måste ha stängt på lördagar.  

− På lördagar kan man ändå besöka huvudbiblioteket, Variska bibliotek och de meröppna biblioteken i Sundom och Lillkyro. Även bokbussen Rölli trafikerar på lördagar, påminner Pakka.

Rölli får nya hållplatser på våren

Bokbussens tidtabell ändras på våren eftersom det på rutten kommer nya hållplatser i stället för några få hållplatser som används lite.

− De som bor i Merikart får mer bibliotekstid eftersom Rölli börjar stanna på torsdagskvällar framför Merikarts bibliotek. I fortsättningen erbjuds biblioteksservice också i Västerängens bostadsområde eftersom Rölli kommer att stanna vid Lägereldsringen på lördagar, säger Pakka.

 

 

Taggar:

den 17 december 2018