Tummen upp för bra böcker och skivor

Vasa stadsbiblioteks kunder kan fr.o.m. Laina-dagen 8.2 dela med sig av positiva läs- eller lyssningserfarenheter till varandra genom att ge tummen upp för böcker och skivor som de tyckt om. Jippot pågår hela februari.

På biblioteken finns tummen upp-lappar, på vilka du kan skriva iakttagelser och motiveringar till varför du rekommenderar boken eller skivan i fråga. Du kan ge tummen upp anonymt och sticka in den mellan boken eller skivan exempelvis i samband med återlämningen.

Rekommendationerna sammanställs på biblioteken på en rekommendationsvägg som alla kan se, och även postningar om dem görs på bibliotekets Facebook-sidor och Instagram.

Enligt servicechef Marja Mikola frågar kunderna ofta efter rekommendationer av bibliotekspersonalen. Under detta jippo kan kunderna rekommendera material direkt till varandra.

- Förhoppningsvis deltar kunderna ivrigt i detta, eftersom rekommendationsväggarna kan bli roliga och nyttiga, säger Mikkola.

Målgrupp:

Taggar:

den 6 februari 2018