Fjolårets siffror visar att stadsbibliotekets kunder har hittat e-tidningarna

År 2017 ökade Vasa stadsbiblioteks meröppna bibliotek med ytterligare ett, antalet reserveringar ökade till följd att de blev avgiftsfria och e-böckernas och e-tidningarnas popularitet ökade fortsättningsvis.

I Vasas bibliotek uppgick antalet lån till cirka 1 136 000. Utlåningen av barn- och ungdomsböcker ökade från föregående år vid alla verksamhetsenheter med 2 % och i huvudbiblioteket med 3 %.

Den mest lånade finskspråkiga boken för vuxna var Enni Mustonens Ruokarouva som lånades 288 gånger. Lars Keplers Kaninjägaren toppade de svenskspråkiga böckerna med 120 utlåningar. Av barn- och ungdomsböckerna var den mest lånade, Tatun ja Patun avaruusseikkailu, som lånades 369 gånger. Även böckerna i serien Neropatin päiväkirja hörde till de mest lånade bland barnböckerna.  

Antalet reserveringar ökade ifjol med 32 % i jämförelse med föregående år. Till detta bidrog att reserveringarna blev avgiftsfria i och med bibliotekslagsreformen.

I biblioteket ordnades 384 evenemang och antalet besökare uppgick till 10 648. I siffran har räknats med deltagarna på sagotimmarna.

Möjligheterna att använda bibliotekets tjänster förbättrades

Sundom bibliotek ändrades i februari ifjol till ett meröppet bibliotek. Det andra meröppna biblioteket som är öppet på kvällar och veckoslut finns i Lillkyro.

- De förbättrade möjligheterna att använda bibliotekets tjänster har fått positiv uppmärksamhet av det ökade antalet öppethållningstimmar, cirka 2000 timmar per år, i och med de meröppna biblioteken, berättar servicechef Marja Mikola från Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster glatt.  

Nätbiblioteket förnyades förra hösten och särskild uppmärksamhet i förändringen har fästs på webbsidornas nåbarhet och förbättrandet av funktionerna. Antalet besök ökade därför också snabbt då antalet nätbibliotekbesök uppgick till 362 000, dvs. 20 000 fler än föregående år.

E-tidningarnas och e-böckernas popularitet ökar

Användningen av bibliotekets e-tidningar ökade rentav med 258 %. Kunderna var speciellt intresserade av ePress-tjänsten som erbjuder inhemska tidningar.

- Även användningen av Pressreader som består av utländska tidningar ökade, då tjänsten kunde användas på distans och antalet användare är obegränsat, berättar Mikola.

Till e-tidningarnas popularitet bidrog de större tidningsskärmarna som skaffades till biblioteket, vilket förbättrade läsbekvämligheten och användbarheten. I början av året skaffades även fler licenser, vilket medförde bättre möjligheter att kunna läsa e-tidningar.

Vasa stadsbibliotek erbjuder e-böcker i samarbete med biblioteken i Österbotten. Ifjol ökade användningen av e-böcker med cirka 4 %.

Taggar:

den 24 april 2018