Från biblioteket kan nu också lånas cyklar och andra idrottsredskap

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster lånar ut cyklar och andra idrottsredskap. Redskapen lånas med bibliotekskortet.

Från biblioteket kan man från och med 3.5 låna hem bl.a. gångstavar, kettlebells, stegmätare och ett petanque-spel. En mer täckande lista över redskap med anvisningar finns på huvudbiblioteket, och de kan också sökas på webbiblioteket med ordet ”idrottsredskap”.

Också från Lillkyro meröppna bibliotek kan man låna idrottsredskap när personalen är närvarande.

Vasa stads idrottsservice har skaffat redskapen som vasaborna kan använda. Idrottsredskapen som kan lånas är trygga och hållbara, och för utlåning av dem gäller samma användningsregler som för det övriga biblioteksmaterialet.

Anvisningar för lån av idrottsredskap:

  • Redskapen lånas med bibliotekskortet.
  • Lånetiden är 14 dygn och lånet kan också förnyas.
  • Redskap kan också reserveras
  • Idrottsredskap kan sökas i samlingarna med ämnesordet ”idrottsredskap”

Cyklarna kan lånas för en dag åt gången

På huvudbiblioteket utlånas tre stycken 3-växlade cyklar, inklusive hjälm, behändiga att röra sig i staden med. Cyklarna lånas med bibliotekskortet och de kan lånas under tiden 3.5–30.9. Man kan  låna cyklarna för en dag åt gången från huvudbibliotekets info, dit de också returneras.

Instruktioner för lån av cykel:

  • Cykeln kan lånas för en dag och ska också återlämnas under samma dag.
  • Den som lånar cykeln ska ha fyllt 15 år. Barn under 15 år kan låna en cykel om vårdnadshavaren är närvarande och med vårdnadshavarens bibliotekskort.
  • Den som lånar cykeln ska visa upp, förutom bibliotekskortet, ett identitetsbevis med bild som lämnar som pant hos biblioteket. Identitetsbeviset fås tillbaka när cykeln returneras.
  • Cyklarna har högre förseningsavgift än bibliotekets övriga material.

Taggar:

den 2 maj 2018