Från och med 1.3.2020 ställer Viddla™ strömningstjänsten för filmer sig till bibliotekets förfogande.

Låna kan du med bibliotekskortet, till och med när du sitter hemma i soffan.

I Viddla finns över 350 filmer från klassiker till nyheter och från dokument till barnfilmer. Utbudet, som hela tiden ökar, har skräddarsytts för biblioteksanvändning.  

Viddla-filmerna lånas med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. Användarnas ålder kontrolleras i samband med utlåningen direkt i bibliotekssystemet. Du kan låna högst tre Viddla-filmer per månad. Lånetiden för en film är 48 h, och när tiden går ut returneras filmen automatiskt. Filmerna kan du se på i din dator eller mobil, för att kunna använda tjänsten krävs det att du har tillgång till internet under hela den tid du ser på filmen.

Se närmare anvisningar om användningen här.

Trevliga filmstunder!

Taggar:

den 1 mars 2020