Huvudbibliotekets tidskrifter flyttas till avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter

Huvudbibliotekets tidskrifter har funnits på de olika avdelningarna enligt ämne. I fortsättningen kommer alla tidskrifter samt dagstidningarna att finnas på avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter på första våningen. Tidskrifterna för barn och unga kommer dock fortfarande att finnas kvar på Barn- och ungdomsavdelningen. Genom att koncentrera alla tidskrifter till samma avdelning hoppas vi att det blir lättare att hitta våra tidskrifter och de kommer nu också att vara tillgängliga för läsarna på söndagarna.

Vi har ordnat en del av tidskrifterna enligt tema. Alla trädgårds- och inredningstidningar finns t.ex. i samma hylla. Andra teman är hälsa, teknik och fritid, konst, handarbete samt musik.

Välkommen till det förnyade Nyhetsområdet!

Taggar:

den 12 december 2018