Läsutmaningen Library Lover startar! Vinn fina priser!

En läsutmaning som riktar sig till årskurs 7-9 pågår i Vasas bibliotek 3.6. – 30.9.2019. Du deltar i utmaningen genom att först hämta ett uppgiftshäfte från biblioteket. Du deltar genom att inför varje uppgift läsa i 30 minuter och sedan besvara frågorna i uppgiftshäftet. Utmaningen mäts alltså i tid istället för antalet böcker eller sidor. När du slutfört alla uppgifterna kan du också delta i en utlottning där du bl.a. kan vinna böcker. 

#wearelibrarylovers #kokovaasalukee #helavasaläser

Taggar:

den 7 juni 2019