Låneförbud för barn under 15 år medför nu låneförbud även för vårdnadshavaren

Om låntagaren är under 15 år är vårdnadshavaren ansvarig för de lån och avgifter som registreras på barnets bibliotekskort.

Både barnet och vårdnadshavaren får låneförbud om det på barnets konto finns förseningsavgifter på 10 euro eller mera samt när biblioteket sänder en räkning för material som inte återlämnats. Låneförbuden upphävs då lånen återlämnas eller ersätts och avgifterna betalas.

Det uppbärs inga förseningsavgifter för material för barn och ungdom. Om det däremot lånas material för vuxna på barnets bibliotekskort kan det uppstå förseningsavgifter. Genom att införa låneförbudet även för vårdnadshavaren önskar vi medverka till att barnets lånerätt återställs snabbare.

Taggar:

den 9 februari 2018