Möjligheten att läsa digitala dagstidningar har inhiberats

Möjligheten att under två veckors tid fritt läsa inhemska dagstidningar och tidskrifter digitalt har inhiberats p.g.a. oklarheter kring upphovsrätten.

Taggar:

den 9 oktober 2018