Med bibliotekspasset till simhallen

I biblioteken i Vasa kan barn och unga under sommaren samla stämplar i sitt bibliotekspass och tjäna ihop till en simhallsbiljett. 

Varje gång du lånar i någon av Vasa stadsbiblioteks enheter eller i bokbussen får du en stämpel (max. 1 stämpel/dag). Alla i åldern 0-17 år kan samla stämplar under tiden 1.6.–31.8. 

När passet innehåller tio stämplar kan du lämna in det till biblioteket. I utbyte får du en fribiljett till Vasa simhall. Alla som lämnat in sitt pass deltar dessutom i en utlottning i slutet av sommaren. 

Med bibliotekspasset vill vi uppmuntra barn och unga att läsa och besöka biblioteket också på sommarlovet. 

Bibliotekspasset introducerades i Vasa år 2013.