Medborgarrådgivningen hjälper dig med digitaliska tjänster

Medborgarrådgivningen är den offentliga förvaltningens rådgivningstjänst som hjälper dig att hitta rätt myndighet eller e-tjänst för att sköta ditt ärende. Befolkningsregistercentralen ansvarar för Medborgarrådgivningen.

Varje myndighet svarar för rådgivning om innehållet i sina tjänster, ärendehanteringens förlopp samt störningar i blanketter och e-tjänster. Medborgarrådgivningen skickar dessa frågor vidare till den aktuella organisationen för att utredas.

Via Medborgarrådgivningen kan man inte inleda ärenden eller göra detaljerade förfrågningar om hur ärendet framskrider.

Ta kontakt!

Medborgarrådgivningens servicerådgivare ger råd via elektroniska kanaler och per telefon. 

http://www.medborgarradgivning.fi/sv-FI#servicekanaler

Medborgarrådgivningens servicetider är må–fr 8–21, lö 9–15, söndagar och söckenhelger stängt.

  • Ställ en fråga på en elektronisk blankett.
  • Ställ en fråga per e-post: palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi
  • Ring 0295 000
  • Textmeddelandekanal för finska mobiltelefonanslutningar för specialgrupper såsom personer med talstörning eller hörselskadade: nummer 13145, skriv Kn i början på meddelandet med din fråga
  • Du kan ta kontakt via distansförbindelse
  • Du kan också fråga i chatten på Medborgarrådgivningens webbplats

Taggar:

den 13 augusti 2018