Nästa månad startar pilotprojektet med den nationella e-bokssamlingen i de allmänna biblioteken

I mitten av maj inleds en sex månader lång pilotperiod, under vilken bibliotekskunderna kan låna e-böcker ur den nationella e-bokssamlingen. Den nationella samlingen kompletterar bibliotekens lokala utbud av e-böcker och målsättningen är att kunderna ska kunna komma åt materialet så enkelt och smidigt som möjligt. Också trycket på reservationsköerna minskar, då kunden kan få det reserverade materialet antingen från det egna biblioteket eller den nationella samlingen, beroende på var materialet blir tillgängligt först.

En nationell urvalsgrupp, som består av e-informatiker och informatiker med ansvar för inhemsk litteratur, sammanställer som bäst samlingen, som kommer att bestå av ca 200-400 licenser. Förhandlingar resulterade i att 12 förlag är med i pilotskedet: Harlequin, HarperCollins Nordic, Into Kustannus, Lind & Co, Aula & Co, Otava, Atena Kustannus, Kustantamo S&S, Schildts & Söderströms Ab, Minerva, Docendo och Kustannusosakeyhtiö Teos. 

Mera information kommer då utlåningen av de nationella e-böckerna inleds i maj!

Taggar:

den 29 april 2020