Passiva låntagare avlägsnas ur låntagarregistret

De låntagare som är över 15 år och inte har använt sitt bibliotekskort efter 31.12 2012 avlägsnas från låntagarregistret. Detta görs p.g.a. EU:s allmänna dataskyddsförordning, som föreskriver att personuppgifter får lagras endast begränsad tid.

Taggar:

den 24 maj 2018