Reserverat material kan hämtas från huvudbiblioteket och Lillkyro bibliotek fr.o.m. den 11.5

Reserverat material kan hämtas från huvudbiblioteket och Lillkyro bibliotek mellan 11.5 och 1.6. Om du har fått ankomstmeddelande om dina reservationer, kan du komma till biblioteket och hämta dem.

Man kan också reservera material som finns på plats i biblioteket via webbiblioteket eller genom att ringa till biblioteket. Detta måste göras innan man kommer till biblioteket. Då hinner personalen söka fram materialet, och det går snabbt att hämta det.

Ta följande saker i beaktande då du kommer och hämtar dina reservationer:

  • Kom ihåg att hålla tillräckligt avstånd (2 meter) till andra som hämtar sina reservationer samt till bibliotekets personal.
  • Ta med ditt bibliotekskort och reservationsnummer, för att hämtningen av reservationerna skall gå snabbt.
  • Du kan hämta dina reservationer endast om du har fått ankomstmeddelande om dem från biblioteket. Då du kommer till biblioteket kan du inte be personalen hämta material åt dig ur hyllan. Endast material som är reserverat på förhand och som man fått ankomstmeddelande om kan hämtas.
  • Du kan inte ännu vistas längre tid i biblioteket, endast snabb hämtning av reservationer är möjligt. Det går inte att söka material i hyllan själv, använda datorer, läsa tidningar eller använda toaletterna. 
  • Det är också möjligt att beställa och hämta fjärr- och regionlån.
  • Biblioteken öppnas stegvis 1.6.2020 vad övriga tjänster beträffar.

Du kan hämta reserverat material från huvudbiblioteket enligt följande:

Må kl. 10-19

Ti-to kl. 10-17

Fre kl. 10-15

Första timmen (kl. 10-11)  vid huvudbiblioteket är varje dag reserverad för personer som hör till någon riskgrupp eller är över 70 år. Vi önskar att alla respekterar detta.

Du kan hämta material från Lillkyro bibliotek enligt följande:

må-ti kl. 12-19

ons-fre kl. 10-16

Dessa råd är gjorda utgående från statsrådets, regionförvaltningsverkets och Vasa stads direktiv.

Taggar:

den 7 maj 2020