Titta på inhemska filmer på webben

Långfilmer som ägs av Nationella audiovisuella institutet kan man nu titta på fritt på webben. En skattkammare med hundratals filmer finns i institutets databas ELONET.   

I en första fas omfattar samlingen i ELONET över 200 långfilmer, där det inte har prutats av på bildkvaliteten. Det totala antalet filmer som sprids via institutets nät ökar under de närmaste åren och ELONETs utbud kommer att uppfylla de tekniska kraven också hos nya 4K-tv-apparater och datorskärmar. Ett särskilt omnämnande förtjänar filmen KOMISARIO PALMUN EREHDYS (Matti Kassila, 1960) som har röstats till alla tiders bästa inhemska film, Vesa-Matti Loiris berörande debut POJAT (Mikko Niskanen, 1962) samt TALVISOTA (Pekka Parikka, 1989) som har restaurerats från de ursprungliga kameranegativen till 4K-kvalitet.

Utöver långfilmerna innehåller ELONET ett par tusen reklam-, dokumentär- och kortfilmer och andra filmsnuttar som omspänner en tid på över hundra år. Hembygdsfilmerna och stadspresentationerna erbjuder nostalgiska tidsresor till ett förgånget Finland. Också krigstidens nyhetsrapporter och Finlandia-rapporter kan fritt ses av en stor publik.

ELONET är en gratistjänst som riktar sig till privatpersoner samt kan användas inom kulturen och för undervisning. Innehållen i den får inte användas i kommersiella syften utan tillstånd av Nationella audiovisuella institutet.

ELONET-filmerna kan i första hand ses på dator och mobilapparater.

Titta på filmer

Taggar:

den 11 december 2019