Vasa stadsbibliotek är besöksmål för Funktionshinderkortet

Biblioteket tar i sin service hänsyn till personer med funktionshinder när de visar upp Funktionshinderkortet. Med Funktionshinderkortet kan personer med funktionshinder både i Finland och i övriga EU-länder enkelt påvisa sitt funktionshinder eller sitt behov av assistent.

Läs mera om Funktionshinderkortet https://www.vammaiskortti.fi/sv/

Taggar:

den 3 december 2018