Vasa stadsbibliotek går över till vintertid 1.9.2019

Öppettiderna är i huvudsak samma som tidigare. Från och med hösten har endast huvudbiblioteket samt Sundom och Lillkyro meröppna bibliotek lördagsöppet.

Bokbussen Röllis tidtabell får några justeringar, främst i lördagsturerna. Kolla på Röllis hemsida eller fråga i biblioteken.

Välkommen till biblioteket!

Taggar:

den 26 augusti 2019