Vasa Stadsbibliotek har fått en egen Magic Carpet

Vasa Stadsbibliotek har fått en egen Magic Carpet, en interaktiv matta, som aktiverar och inspirerar till rörelse samt till att lösa olika uppgifter. Hela bildfältet reagerar på användarens rörelser och gester och lämpar sig för alla åldrar.

Interaktiva mattan är anskaffad för regionalt bruk, så i framtiden kommer den också att cirkulera runt vid andra bibliotek inom Österbotten, samt inom Mellersta- och Södra Österbottens bibliotek.

Magic Carpet finns framför huvudbibliotekets reception. Välkommen att prova!

Taggar:

den 10 december 2018