Österbottniska seder och olater

Golvståndare, beisare, kalvskinn, brudstugång, kryckdans, kyrkoplikt, skamstraff, byalag, knivjunkare. Dessa ord är namn på fenomen, som idag fallit i glömska. För dem som levde i 1800-talets Österbotten var de en del av vardagen.

Österbottniska seder och olater är ett illustrerat populärhistoriskt verk, som behandlar traditioner och sedvänjor i Svenskösterbotten från slutet av 1700-talet fram till det gamla byasamhällets uppluckrande vid slutet av 1800-talet.


Bokens huvudteman är frieriseder, bröllopstraditioner, dryckesvanor och våldsamt beteende. Den beskriver hur rättssamhället fungerade, prästernas roll i samhället och den s.k. knivjunkarperioden. Dessutom ges inblickar i hur utomstående besökare uppfattade landskapets befolkning.


I boken finns över 150 illustrationer, som ger texten liv och bildtexterna har ofta en humoristisk knorr. Boken är en nyttig påminnelse om hur samhället såg ut för dem som levde här i Österbotten för några generationer sedan.