Behandla dig själv med sjukgymnastik

Linus Johansson skriver om hur du kan behandla dig själv med sjukgymnastik.

Boken går igenom en kroppsdel i taget, beskriver skador och problem samt ger förslag på lämpliga behandlingsmetoder.

Boken hjälper dig till en första självdiagnos och ger genom tydliga teckningar förslag på olika stretchningar och muskelstärkande övningar.

Författaren vill med boken ge en inblick i hur sjukgymnastiken fungerar men betonar att den inte ersätter proffessionell vård. Genom kunskap och förståelse om hur kroppen fungerar kan var och en bli bättre på att känna igen tidiga varningssignaler så att skadorna inte behöver bli alltför allvarliga.