Fly, Sol fly!

Den är lätt läst men det fins tre styken böker. Jag kommer bara ihåg 2:a boken, men man ser alla böker nästan längst back i boken det är ganska lita text men ändå inte för lite eller för mycket.

namn: vickan
ålder: 8
ort: sundom