Svara på enkät om utvecklingen av Korsnäståget!

Vasa stad utvecklar Korsnästågets grönområden, lekparker och möjligheter för utomhusmotion under åren 2020-2022. Hurdana lekredskap saknar du i lekparkerna? Var borde hundparken och utegymmet placeras? Delta i utvecklingsarbetet som berör ditt bostadsområde och svara på enkäten.

Du kan svara på enkäten som berör utvecklingen av Korsnästågets grönområden, lekparker och möjligheter till utomhusmotion på papper vid Variska bibliotek och lämna ditt svar i svarslådan. Svar tas emot under tiden 27.11.2020-31.1.2021.

Du kan även svara på enkäten elektroniskt.

Tags:

Friday, November 27, 2020