Talböcker kan hjälpa läsningen

Celias talböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig bok

Jag borde läsa, men jag ser inte tillräckligt bra, bokstäverna hoppar, handen orkar inte hålla boken... Kunde en talbok vara lösningen?

Celias talböcker är avsedda för alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av nedsatt syn, lässvårigheter eller motsvarande. Celia erbjuder över 40 000 talböcker som du kan låna direkt på webben. Du kan lyssna på talböckerna t.ex. i din smarttelefon.

Fråga mer om Celias talbokstjänst i ditt eget bibliotek!

Audience:

Tags:

Written by: Heli Pohjanhovi Thursday, October 8, 2020